ജിഎസ്ടി വന്നാല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് പലതുണ്ട് ഗുണം

  • 10 . 01 . 2017

ചരക്ക് സേവന നികുതി സമ്പ്രദായം നടപ്പില്‍ വരുന്നതോടെ രാജ്യം ഒറ്റ വിപണിയായി മാറും എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് നികുതിയിനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പണം ലഭിയ്ക്കുമ്പോള്‍..

Read More

ഇന്ത്യൻ ഇൻഷുറൻസ് രംഗം ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്ക്

  • 06 . 01 . 2017

ഇൻഷുറൻസിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ അവബോധം വർധിച്ചുവരികയാണെന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസിന്റെ..

Read More

ഫാന്‍സി നമ്പര്‍ ലേലം ഇ-ടെന്‍ഡറിലേക്ക്

  • 03 . 01 . 2017

വാഹനങ്ങളുടെ ഫാന്‍സി നമ്പര്‍ ലേലം ഇ-ടെന്‍ഡറിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടി മോട്ടോര്‍വാഹനവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക് സെന്ററുമായി ചേര്‍ന്നാണ് സോഫ്റ്റവെയറില്‍ മാറ്റംവരുത്തുന്നത്...

Read More